منبع: Pc Creatures

آهنگ: Rockstar 101

خواننده: Rihanna ft. Slash

فرمت: Mp4

{تک آهنگ 2010 - Single 2010}

دانلود- 19.53 مگابایت